Reply To: A.S.S.S.B. – Asociatia Suporterilor Sportul Studentesc

#52014
adi
Member

Voi reveni mai tarziu si cu proiectul de act constitutiv. Astept critici de la voi; felicitarile masa si dansul dupa inregistrare :-).

STATUTUL ASOCIATIEI SUPORTERILOR SPORTUL STUDENTESC BUCURESTI

Capitolul I Dispozitii generale

Art.1 Se constituie Asociatia Suporterilor Sportul Studentesc Bucuresti, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre urmatoarele persoane in calitate de asociati (membri fondatori):
1. Asociat…..…., nascut la data………, domiciliat in ……….., str. …………….., nr……, bl. …….., ap. ………
2. Asociat…..…., nascut la data………, domiciliat in ……….., str. …………….., nr……, bl. …….., ap. ………
3. Asociat…..…., nascut la data………, domiciliat in ……….., str. …………….., nr……, bl. …….., ap. ………
4. Asociat…..…., nascut la data………, domiciliat in ……….., str. …………….., nr……, bl. …….., ap. ………
5. Asociat…..…., nascut la data………, domiciliat in ……….., str. …………….., nr……, bl. …….., ap. ………
6. Asociat…..…., nascut la data………, domiciliat in ……….., str. …………….., nr……, bl. …….., ap. ………
7. Asociat…..…., nascut la data………, domiciliat in ……….., str. …………….., nr……, bl. …….., ap. ………
Asociatii, prin liber consimtamant si de comun acord, pe baza unei intelegeri isi exprima vointa de asociere si pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala si cunostintele, pentru constituirea Asociatiei.
Aceasta denumire va fi respectata in toate documentele, anunturile si relatiile cu alte institutii.
Denumirea este rezervata prin dovada disponibilitatii cu numarul __________ din __________ eliberata de catre Ministerul Justitiei – Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.

Art. 2 Asociatia Suporterilor Sportul Studentesc Bucuresti (denumita in continuare ASSSB) este o organizatie nonguvernamentala, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, ce reuneste prin libera adeziune persoane care ofera prin contributia lor materiala, cunostintele si activitatea lor proprie in scopul indeplinirii scopului si obiectivelor sale. ASSSB isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prezentul statut.

Art. 3 ASSSB are personalitate juridica in temeiul O.G. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si in urma inregistrarii sale ca persoana juridica la Judecatoria Sectorului 3 in Registrul Fundatiilor si Asociatiilor.

Art. 4 ASSSB este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, fiind deplin autonoma din punct de vedere structural, functional si economic.

Art. 5 Organele sale de conducere au, de la data dobandirii personalitatii juridice, autonomie fata de orice organizatie, societate, asociatie, fundatie din tara sau strainatate cu care intra in raporturi, precum si fata de organele puterii si administratiei publice si fata de orice organe sau autoritati politice sau apolitice.

Art. 6 Sediul principal al ASSSB este in Str. Banul Udrea nr. 6, bl. G6, sc. 1, ap. 7, Sectorul 3, Bucuresti.
Sediul ASSSB poate fi schimbat, prin hotararea Consiliului Director. ASSSB poate infiinta puncte de lucru si filiale situate si in alte localitati din Romania si din strainatate prin hotararea Adunarii Generale.

Art.7 Durata de functionare este nelimitata, incepand cu data inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art.8 Patrimoniul initial al ASSSB este alcatuit din aportul in numerar al asociatilor, in valoare de ……………. RON.

CAPITOLUL II SCOPUL SI OBIECTIVELE ASSSB

Art.9 A.S.S.S.B. are ca scop promovarea imaginii Asociatiei Sportive FC Sportul Studentesc Bucuresti si a Clubului Sportul Studentesc Bucuresti si sprijinirea acestora prin mijloace specifice.

Art. 10 Pentru indeplinirea scopului, ASSSB va avea urmatoarele obiective:
a) realizarea si editarea de publicatii, pliante, afise, brosuri, carti, programe informatice si alte materiale informative;
b) sustinerea echipelor de fotbal ale Asociatiei Sportive FC Sportul Studentesc Bucuresti la meciurile pe care le disputa pe teren propriu si in deplasare, in competitii oficiale sau neoficiale, interne si internationale;
c) sustinerea sportivilor legitimati si a echipelor Clubului Sportul Studentesc Bucuresti, in competitiile oficiale sau neoficiale, interne si internationale;
d) medierea comunicarii dintre suporteri si conducerea Asociatiei Sportive F.C. Sportul Studentesc Bucuresti si a Clubului Sportul Studentesc Bucuresti ;
e) atragerea de noi suporteri, din tara si din strainatate;
f) organizarea de manifestari pentru omagierea personalitatilor care si-au legat numele de Asociatia Sportiva F.C. Sportul Studentesc Bucuresti si de Clubul Sportul Studentesc Bucuresti;
g) colaborarea cu institutiile statului, dar si cu alte asociatii si fundatii, din Romania si din strainatate

Capitolul III Drepturile si obligatiile membrilor

Art. 11 Membrii
Pot fi membri ai ASSSB persoanele fizice sau juridice care:
a) depun o adeziune scrisa in care declara ca sunt de acord cu prevederile statutare si alte reglementari specifice si doresc sa contribuie la realizarea scopurilor si obiectivelor propuse;
b) achita contributia initiala
Pot fi membri persoane fizice indiferent de varsta, profesie, sex, cetatenie, nationalitate, apartenenta politica sau religie, origine sociala sau avere, care conform cererii de asociere respecta atat statutul ASSSB cat si regulamentul intern de functionare.
Pot fi membri asociatiile sau societatile cu personalitate juridica, cu domiciliul in tara sau strainatate, urmand ca reprezentarea acestora in Adunarea Generala sa fie nominala (un vot pentru fiecare persoana juridica).
Asociatii (membrii fondatori) primesc in mod automat calitatea de membru.
Fiecare membru va avea urmatoarele drepturi:
a) sa participe la luarea hotararilor Adunarii Generale legate de activitatea ASSSB (un vot pentru fiecare membru);
b) sa aleaga Consiliul Director al ASSSB si sa fie alesi in acesta;
c) sa aiba acces la baza de date creata de ASSSB despre ceilalti membri si membri de onoare;
d) sa recomande primirea de membri de onoare;
e) sa fie informat la cerere asupra activitatilor si programelor curente si viitoare ale ASSSB;
f) sa participe la actiunile desfasurate de ASSSB;
g) sa beneficieze de conditii preferentiale la achizitionarea de materiale produse / distribuite de ASSSB;
h) sa formuleze propuneri si critici constructive cu privire la activitatea si programele ASSSB.
Fiecare membru va avea urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile statutare;
b) sa plateasca la termen cotizatiile periodice stabilite;
c) sa contribuie la cresterea prestigiului ASSSB si la popularizarea actiunilor sale;
d) sa sprijine moral si material desfasurarea actiunilor ASSSB;
e) sa raspunda disciplinar, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele ce aduc atingere scopului ASSSB.
Neplata cotizatiilor periodice in termenele statutare atrage suspendarea automata a urmatoarelor drepturi:
a) dreptul de vot in Adunarea Generala la deciziile legate de activitatea ASSSB, inclusiv pentru alegerea membrilor Consiliul Director al ASSSB
b) dreptul de a fi ales in Consiliul Director al ASSSB;
c) dreptul de a recomanda primirea de membri de onoare;
d) dreptul de a beneficia de conditii preferentiale la achizitionarea de materiale produse si/sau comercializate de ASSSB;
In cazul incalcarii repetate a obligatiilor de catre un membru, Consiliul Director ii poate suspenda calitatea de membru.
Daca respectivele abateri continua si dupa suspendarea calitatii de membru, Consiliul Director poate propune Adunarii Generale excluderea respectivului membru, la urmatoarea convocare. Excluderea se decide de catre Adunarea Generala, pentru incalcarea grava a prevederilor statutare. Prin incalcare grava se intelege oricare din urmatoarele situatii, fara a se limita la acesta:
a) defaimari repetate aduse activitatii, conducerii si membrilor ASSSB
b) inceperea urmaririi penale sau condamnarea, care aduc prejudicii morale si materiale ASSSB sau activitatilor acesteia
c) neparticiparea voita la mai mult de 80% din actiunile la care a solicitat sa participe.

Art. 12 Membrii de onoare
Poate avea calitatea de membru de onoare al ASSSB persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) si-a adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii ASSSB sau a avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale ASSSB
b) este aprobata de catre Adunarea Generala, cu majoritate simpla, la propunerea Consiliului Director, in urma recomandarii a cel putin 3 membri.
Fiecare membru de onoare al ASSSB are urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca gratuit publicatiile si alte materiale editate de ASSSB;
b) sa recomande primirea de noi membri de onoare;
c) sa participe la actiunile desfasurate de ASSSB;
d) sa fie de acord sau nu cu unele actiuni intreprinse de ASSSB;
e) sa formuleze propuneri si critici constructive cu privire la activitatea si programele ASSSB.
Membrii de onoare sunt scutiti de plata contributiilor initiale si cotizatiei periodice.
In cazul incalcarii acestor obligatii, Adunarea Generala poate suspenda calitatea de membru, la propunerea Consiliului Director.
Daca respectivele abateri continua si dupa suspendarea calitatii de membru, Adunarea Generala poate decide excluderea, pentru incalcarea grava a prevederilor statutare. Prin incalcare grava se intelege oricare din urmatoarele situatii, fara a se limita la acesta:
a) defaimari repetate aduse activitatii, conducerii si membrilor ASSSB
b) inceperea urmaririi penale sau condamnarea, care aduc prejudicii morale si materiale ASSSB sau activitatilor acesteia
c) neparticiparea voita la mai mult de 80% din actiunile la care a solicitat sa participe.

Capitolul IV Patrimoniul ASSSB

Art.13 Patrimoniul initial al ASSSB este alcatuit din aportul in numerar al asociatilor, in valoare de 700 RON. El urmeaza sa fie suplimentat prin:
a) contributiile initiale si cotizatiile periodice ale membrilor, care sunt aprobate de Adunarea, la propunerea Consiliului Director;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
c) venituri realizate din activitati economice directe (conform art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare) ale ASSSB sau ale filialelor acesteia;
d) donatii, sponsorizari sau legate;
e) donatii si alte contributii banesti sau in natura din partea unor persoane fizice sau juridice;
f) sponsorizari din tara si strainatate destinate scopurilor ASSSB;
g) resurse obtinute de la bugetul de stat si /sau de la bugetele locale si/sau de la terte persoane, fizice si/sau juridice care intentioneaza sa sustina activitatile de baza ale ASSSB;
h) finantari;
i) alte venituri prevazute de lege.

Art. 14 Evidenta si operatiile cu bunuri din patrimoniu si financiare vor fi tinute in conformitate cu prevederile legale.
Patrimoniul nu poate fi instrainat sau grevat de datorii sau alte obligatii personale ale membrilor ASSSB.
Responsabilitatea cu privire la gestionarea bunurilor din patrimoniu si gestiunea financiara apartin persoanelor desemnate prin decizia Consiliului Director si contabilului ASSSB.
Evidenta bunurilor din patrimoniu se va tine in conformitate cu prevederile legilor si normelor metodologice in vigoare.
Rezultatul inventarierii efectuate anual de o comisie desemnata va fi supus analizei si aprobarii Consiliului Director.

Art. 15 In scopul asigurarii resurselor financiare necesare, ASSSB desfasoara activitati constand in:
a) realizarea si editarea de publicatii, pliante, afise, brosuri, carti, programe informatice si alte materiale informative;
b) productia si/sau comercializarea de materiale promotionale, incluzand dar fara a se limita la acestea, tricouri, sepci, fanioane, calendare, pixuri, brichete, agende, steaguri;
c) atragerea de sponsorizari;
d) alte activitati, conform legii.

Capitolul V Organe de conducere, administrare si control

Art. 16 ASSSB functioneaza prin urmatoarele organisme :
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;
c) Cenzor.

Art. 17 Adunarea Generala este organul de conducere al ASSSB, alcatuit din totalitatea membrilor.
Atributiile Adunarii Generale sunt:
a) stabileste strategia si obiectivele generale ale ASSSB;
b) aproba bugetul de venituri, cheltuieli si bilantul contabil;
c) alege si revoca membrii Consiliului Director si stabileste indemnizatiile acestora;
d) aproba nivelul contributiilor initiale, nivelul si termenele cotizatiilor periodice si modalitatea de plata a acestora, la propunerea Consiliului Director;
e) aproba excluderea membrilor, la propunerea Consiliului Director;
f) aproba suspendarea si excluderea membrilor de onoare, la propunerea Consiliului Director;
g) aproba asocierea sau colaborarea cu alte organisme similare, la propunerea Consiliului Director;
h) aproba modificarea sediului, infiintarea de filiale si alte structuri teritoriale, la propunerea Consiliului Director;
i) aproba modificarea actului constitutiv si al statutului;
j) aproba dizolvarea si lichidarea ASSSB.
Adunarea Generala Ordinara are loc anual. Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata de catre Consiliul Director ori de cate ori este cazul, dar nu mai mult de odata pe luna.

Art. 18 Adunarea Generala se convoaca, prin anuntare cu 15 zile lucratoare inainte.
Hotararile Adunarii Generale se iau prin majoritate simpla de voturi in prezenta a cel putin 2/3 din membrii ei. Un membru poate vota si prin corespondenta, pe baza unei procuri simple catre un alt membru, procura care va anexata la procesul verbal al sedintei.

Art. 19 Intre sedintele Adunarii Generale, activitatea ASSSB este condusa de Consiliul Director, compus din:
a) un presedinte;
b) 3 vicepresedinti;
c) 1 secretar;
d) 1 trezorier.
Membrii Consiliului Director sunt alesi prin vot secret de catre Membrii Adunarii Generale. Fiecare membru al Adunarii Generale are dreptul la un vot.
Fiecare membru al Consiliului Director este ales pentru un mandat de 4 ani. Un membru nu poate cumula mai mult de 3 mandate.
Fiecare membru ales in Consiliul Director trebuie sa prezinte un certificat de cazier judiciar, inainte de prima sedinta a Consiliului Director, in caz contrar neavand dreptul de a participa. Neprezentarea certificatului de cazier judiciar in termen de 3 luni de la primirea mandatului conduce la revocarea automata a mandatului si organizarea de alegeri la urmatoarea Adunarea Generala.
Nu pot fi membri in Consiliul Director soti, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv.
Calitatea de membru in Consiliul Director inceteaza in caz de deces, demisie sau revocare de catre Adunarea Generala. Revocarea de catre Adunarea Generala poate avea loc in situatii de imposibilitate a exercitarii atributiilor de catre respectivul membru. La urmatoarea convocare dupa incetarea calitatii de membru in Consiliul Director a unei persoane, Adunarea Generala va alege o alta persoana in functia respectiva.
Indemnizatia membrilor Consiliului Director va fi stabilita de Adunarea Generala.

Art. 20 Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a) prezinta Adunarii Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor ASSSB;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama ASSSB;
c) aproba organigrama si politica de personal a ASSSB;
d) propune Adunarii Generale nivelul contributiilor initiale, nivelul si termenele cotizatiilor periodice si modalitatea de plata a acestora;
e) aproba suspendarea membrilor si propune Adunarii Generale excluderea membrilor;
f) propune Adunarii Generale suspendarea sau excluderea membrilor de onoare;
g) propune Adunarii Generale asocierea sau colaborarea cu alte organisme similare;
h) propune Adunarii Generale modificarea sediului, infiintarea de filiale si alte structuri teritoriale;
Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate simpla. Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot; in caz de egalitate de voturi, votul Presedintelui are pondere dubla.
Discutiile si deciziile se consemneaza intr-un Registru de Procese Verbale.
Procesul Verbal se va semna de toti membrii participanti. In intervalul dintre sedinte, Presedintele Consiliului Director asigura realizarea masurilor stabilite de Adunarea Generala si de Consiliul Director.
Consiliul Director se va intruni ori de cate ori este necesar, dar cel putin odata pe luna.

Art. 21 Controlul financiar intern al ASSSB este asigurat de un cenzor ales prin vot secret de catre membrii Adunarii Generale. Cenzorul are urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este adminstrat patrimoniul ASSSB;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii la hotararea Adunarii Generale.
Cenzorul trebuie sa indeplineasca toate cerintele legale in vigoare (studii superioare economice etc).

Capitolul VI Atributiile membrilor de conducere

Art. 22 PRESEDINTELE:
a) coordoneaza activitatea Consiliului Director pe perioada mandatului incredintat;
b) asigura continuitatea si permanenta activitatii ASSSB;
c) reprezinta legal ASSSB in toate ocaziile ce necesita angajarea acesteia prin prezenta si prin semnatura, in limitele mandatului incredintat de Adunarea Generala si Consiliul Director;
d) informeaza si colaboreaza cu Vicepresedintii asupra activitatii ASSSB;
e) urmareste buna gospodarire a fondurilor si mijloacelor din dotare;
f) aproba evidenta membrilor ASSSB si semneaza legitimatiile membrilor si membrilor de onoare;
g) aproba proiectele de programe trimestriale de activitate ale ASSSB.

VICEPRESEDINTII
Se stabileste un numar de trei Vicepresedinti, fiecare avand urmatoarele atributii:
a) sprijina Presedintele si colaboreaza cu acesta in indeplinirea sarcinilor si obiectivelor statutare si cele derivand din programele de activitate ale Consiliului Director.
b) supravegheaza activitatea de relatii cu organismele guvernamentale, organizatii neguvernamentale, activitatea de sponsorizare etc;
c) propune proiectele de programe trimestriale de activitate ale ASSSB.
d) alte atributii, conform mandatului incredintat de Adunarea Generala si Consiliul Director;

SECRETARUL
a) planifica activitatea Consiliului Director, pregateste materialele de sedinta si convoaca membrii Consiliului la solicitarea Presedintelui;
b) tine evidenta actelor si documentelor activitatii Consiliului Director, Adunarii Generale si ASSSB;
c) intocmeste procesele verbale de sedinta de Consiliu Director si urmareste indeplinirea la termen a hotararilor acestora;
d) asigura corespondenta Consiliului Director;
e) tine evidenta la zi a membrilor ASSSB;
f) coordoneaza activitatea secretariatului ASSSB

TREZORIERUL
a) urmareste incasarea contributiilor initiale, a cotizatiilor periodice etc;
b) plateste cheltuielile aprobate de catre Presedinte sau Consiliul Director;
c) urmareste exercitiul financiar si se preocupa de intocmirea bilantului;
d) inregistreaza sumele banesti provenite din donatii si alte surse in beneficiul ASSSB;
e) informeaza lunar asupra situatia fondurilor disponibile (in numerar si in conturile bancare), iar in Adunarea Generala prezinta un raport detaliat asupra fondurilor si patrimoniului ASSSB.

Capitolul VII Dispozitii finale

Art. 23 ASSSB are insemne proprii (stampila si sigla), aprobate de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director.

Art. 24 Dizolvarea ASSSB
ASSSB se poate dizolva:
a) de drept;
b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
c) prin hotararea Adunarii Generale.
ASSSB se dizolva de drept prin:
a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul ASSSB, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
c) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni.
Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul ASSSB, la cererea oricarei persoane interesate.
ASSSB se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
a) cand scopul sau activitatea ASSSB au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) cand ASSSB urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) cand ASSSB a devenit insolvabila.
Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este Judecatoria in circumscriptia careia ASSSB isi are sediul.

Art. 29 Transmiterea patrimoniului
Lichidarea ASSSB se va realiza cu repectarea prevederilor legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul dizolvarii ASSSB, bunurile cuprinse in patrimoniul acesteia si ramase ca urmare a lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, conform dispozitiilor art. 60 din Ordonanta Guvernului.

Art. 30 Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala, la data de …………………………, si este redactat in 6 (sase) exemplare originale.