Reply To: Licenta clubului Sportul Studentesc

Home Forums Archive Sezon 2006-2007 Season – Divizia B Licenta clubului Sportul Studentesc Reply To: Licenta clubului Sportul Studentesc

#65991

Întreb?rile “cazului Sportul”

Decebal R?dulescu

 

De ce doar Jiul ?i Sportul au fost luate în colimator de FRF, cînd, de fapt, ?i Steaua, Rapid ?i Dinamo au datorii la stat?
Prunea explic?: “Toate cel?lalte cluburi nu mai au datorii. Nu mai au pentru c? ?i-au schimbat denumirile ?i acum apar ca fiind în regul?. E treaba Fiscului s? verifice vechile societ??i”. Doar Jiul ?i Sportul n-au apucat s? fac? acest artificiu ?i din acest motiv au ajuns la judecata FRF.

De ce Jiul poate continua în Divizia A ?i Sportul Studen?esc nu?
?i Jiul, ?i Sportul au fost avertizate în urm? cu cîteva luni c? trebuie s?-?i pl?teasc? datoriile c?tre stat. În ziua în care s-a judecat cazul celor dou?, Simota, patronul Jiului, a venit la FRF cu un document prin care a demonstrat c? a început s?-?i achite facturile. ?iman a spus: “Eu nu dau nici un ban! Care e problema voastr??”.

Care este regulamentul în astfel de situa?ii?
Florin Prunea, ?eful Departamentului Interna?ional din FRF, spune c? “noi avem dreptul s? ridic?m licen?a. Nu vorbesc aici de o retrogradare. Restul e treaba Ligii”. Liga r?spunde prin secretarul Valentin Alexandru: “Noi nu avem dreptul s? facem a?a ceva. Nu scrie în nici un regulament”.

De ce LPF ?i FRF nu ?tiu cum s? procedeze în astfel de situa?ii?
Pentru c? întotdeauna Mircea Sandu ?i Dumitru Dragomir au f?cut regulamentele dup? cum le-a convenit. În acest moment nu exist? undeva o specificare clar? care s? spun?: “LPF d? verdictul într-un asemenea caz” sau “FRF se va pronun?a în aceast? privin??”. E un haos total.