06.06.2010 Sportul Studentesc – Gloria Buzau 2-1(0-0)

Home Forums Archive Sezon 2009-2010 Season – Liga II 06.06.2010 Sportul Studentesc – Gloria Buzau 2-1(0-0)

Viewing 12 posts - 61 through 72 (of 72 total)
 • Author
  Posts
 • #84894
  razvanR
  Member

  CAPITOLUL IV
  Obligaţiile spectatorilor

  Art. 18. – (1) Spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi forţele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive.
  (2) La solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate.
  (3) Spectatorii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.
  Art. 19. – (1) În incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligaţi să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator.
  (2) Spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar şi al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.
  Art. 20. – Spectatorilor le este interzis:
  a) să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive fără documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator;
  b) să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le aparţin şi care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de către titular;
  c) să pătrundă în stare de ebrietate sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă;
  d) să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă;
  e) să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen;
  f) să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă;
  g) să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine;
  h) să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii specializate de protecţie şi pază sau al forţelor de ordine;
  i) să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdăresc;
  j) să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor;
  k) să se caţere pe gardul care delimitează spaţiul de joc de tribună;
  l) să pătrundă pe suprafaţa de joc, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
  m) să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;
  n) să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă;
  o) să ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţă;
  p) să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea;
  r) să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în arena sportivă;
  s) să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a arenei sportive, precum şi să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;
  ş) să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;
  t) să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;
  ţ) să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive;
  u) să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamităţi naturale sau al altor pericole;
  v) să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine.

  CAPITOLUL V
  Contravenţii şi infracţiuni

  Art. 21. – Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală.
  Art. 22. – Săvârşirea, de către spectatori sau de către oficiali, în incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevăzute la art. 20 constituie contravenţii, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau ale sănătăţii ori pagube materiale, şi se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 80 lei la 200 lei sau prestarea a 50-100 ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la art. 20 lit. a), b), h), r), s) şi ţ);
  b) cu amendă de la 150 lei la 400 lei sau prestarea a 70-120 ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la art. 20 lit. g), k), m), n) şi t);
  c) cu amendă de la 250 lei la 750 lei sau prestarea a 100-150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni, faptele prevăzute la art. 20 lit. c), d), e), f), j), o), u) şi v);
  d) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an, faptele prevăzute la art. 20 lit. i), p) şi ş);
  e) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 150-300 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 2 ani, fapta prevăzută la art. 20 lit. l).
  Art. 23. – În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 2, 4, 25, 26 şi 33 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de către suporteri înainte şi după desfăşurarea competiţiei sau jocului sportiv, în afara bazei sportive, care au legătură cu competiţia sau jocul în cauză, pe lângă sancţiunea principală stabilită de actul normativ, agentul constatator aplică şi sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit faptele, după cum urmează:
  a) pe o perioadă de 6 luni, pentru faptele prevăzute de pct. 25 şi 33:
  b) pe o perioadă de 1 an, pentru faptele prevăzute de pct. 2, 4 şi 26;
  Art. 24. – Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violenţă, în legătură cu competiţia sau jocul sportiv, de către conducătorii de cluburi, oficiali sau sportivi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.
  Art. 25. – (1) Cumpărarea în scop de revânzare a biletelor sau a oricăror documente de acces la competiţii şi jocuri sportive, precum şi vânzarea acestora la suprapreţ constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.
  (2) Biletele sau celelalte documente de acces, care fac obiectul contravenţiei, se confiscă şi se returnează organizatorului după desfăşurarea competiţiei sau a jocului sportiv pentru care acestea au fost emise.
  Art. 26. – (1) Săvârşirea de către organizator a următoarelor fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), j), l), m), n), o), p), s), ş), v), x) şi la art. 10 alin. (2) lit. a), c), d), h), i), j) şi k);
  b) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), ţ) şi la art. 10 alin. (2) lit. e), f) şi l);
  c) cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei şi suspendarea pe o perioadă de la o lună la 6 luni a dreptului de a organiza competiţii sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) şi art. 10 alin. (2) lit. b) şi g).
  (2) Suspendarea dreptului de a organiza competiţii şi jocuri sportive se dispune de federaţia de specialitate, la propunerea organului constatator.
  Art. 27. – (1) Nerespectarea de către personalul de ordine şi siguranţă, în incinta arenelor sportive, a obligaţiilor prevăzute în planurile de acţiune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.
  (2) Dispoziţiile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la răspunderile şi sancţiunile prevăzute în sarcina societăţilor specializate de protecţie şi pază şi a personalului acestora sunt aplicabile şi în cazul prestării serviciilor de ordine şi siguranţă în incinta arenelor sportive.
  Art. 28. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti şi jandarmi.
  Art. 29. – În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta lege contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  Art. 30. – Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 31. – (1) Fapta unei persoane, căreia i s-a interzis accesul la unele competiţii sau jocuri sportive, de a se afla în arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdicţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit sau inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive, pe o perioadă de la unu la 2 ani, care se adaugă la perioada pentru care s-a dispus iniţial măsura.
  Art. 32. – (1) Opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice, cu ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit sau inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.
  Art. 33. – (1) Portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit sau inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  Art. 34. – (1) Deţinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive substanţele iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substanţe sau obiecte constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 60/1991, republicată, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit sau inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  Art. 35. – (1) Încercarea de a introduce, deţinerea sau folosirea în incinta arenei sportive a obiectelor artizanale şi de distracţie, pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II – IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria “obiecte zburătoare luminoase” şi a pocnitorilor din clasa I constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 31 alin. (21) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit sau inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  (3) Încercarea de a introduce, deţinerea sau folosirea în incinta arenei sportive a materiilor explozive sau incendiare constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.
  Art. 36. – (1) Utilizarea în arena sportivă a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, răspândirea ori deţinerea, în vederea răspândirii, de asemenea simboluri în arena sportivă constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit sau inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  (3) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace în incinta arenei sportive, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune faţă de învinuit sau inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  Art. 37. – (1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice, săvârşite în incinta arenei sportive, asupra unui alt spectator, care au pricinuit o vătămare ce nu necesită îngrijiri medicale sau necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  (3) Fapta săvârşită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.
  (5) Fapta săvârşită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile ori dacă a produs vreuna dintre următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluţirea, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (6) În cazul prevăzut la alin. (5) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani.
  (7) În situaţia săvârşirii faptelor de mai sus asupra unui oficial, a unui sportiv sau asupra unui reprezentant al personalului de ordine şi siguranţă, limita maximă a măsurii de siguranţă se majorează cu un an.
  Art. 38. – (1) Uciderea unei persoane în arena sportivă ori a unui spectator constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit sau inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la 6 ani la 10 ani.
  Art. 39. – (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a scaunelor sau a altor elemente de mobilier, a instalaţiilor de orice fel, a amenajărilor interioare, a cablajului electric, a echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii sau de supraveghere video din incinta arenei sportive, precum şi distrugerea, deteriorarea sau degradarea imobilelor din incinta bazei sportive constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  (3) Dacă distrugerea a fost săvârşită asupra unui bun aparţinând forţelor de ordine sau asupra personalului de ordine şi siguranţă, instanţa de judecată poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.
  Art. 40. – (1) Portul de armă, fără drept, în incinta arenei sportive constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani.
  Art. 41. – (1) Manifestările săvârşite în arena sportivă prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele României sau pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autorităţile constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  Art. 42. – (1) Fapta spectatorului care săvârşeşte în incinta arenei sportive acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal ori se tulbură în alt mod ordinea publică constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  (3) În cazul în care prin fapta săvârşită se tulbură grav ordinea publică în incinta arenei sportive, se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.
  Art. 43. – (1) Participarea la o încăierare între mai mulţi suporteri în incinta arenei sportive constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.
  (3) În cazul în care, în cursul încăierării, s-a cauzat o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.
  Art. 44. – (1) Măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive poate fi dispusă şi în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 32, 33, 35-39 şi 41-43, săvârşite de către spectatori înainte şi după desfăşurarea competiţiei ori jocului sportiv în afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii către/de la aceasta, precum şi al infracţiunilor săvârşite de către spectatori pe timpul deplasării organizate, în grup, către/de la localitatea unde se desfăşoară competiţia sau jocul sportiv ori pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu o competiţie sau un joc sportiv.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), perioadele pentru care se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infracţiune în parte.
  Art. 45. – (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă împotriva unui reprezentant al forţelor de ordine, lovirea sau orice alte acte de violenţă, vătămarea corporală sau vătămarea corporală gravă a acestuia, dacă acesta se află în exerciţiul funcţiunii pe timpul asigurării ordinii publice cu ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv ori pe timpul intervenţiei pentru restabilirea ordinii publice în astfel de situaţii sau pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, anterior prezentate, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se poate dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive o perioadă de la 2 ani la 6 ani.
  (3) Aceeaşi măsură de siguranţă poate fi dispusă şi împotriva celor care săvârşesc infracţiunile prevăzute la art. 180-182, art. 189 şi 193 din Codul penal împotriva soţului, copiilor sau părinţilor unui reprezentant al forţelor de ordine, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru actele ori faptele îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, în situaţiile prezentate la alin. (1).
  Art. 46. – Constatarea infracţiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către jandarmi şi poliţişti.

  CAPITOLUL VI
  Interzicerea accesului la competiţii sau la jocuri sportive

  Art. 47. – (1) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 22 lit. c), d) şi e), precum şi la art. 23, agentul constatator aplică în sarcina contravenientului sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile sportive de genul celor la care acesta a săvârşit contravenţia.
  (2) Sancţiunea contravenţională complementară se consemnează de către agentul constatator în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, alături de sancţiunea contravenţională principală aplicată.
  (3) Împotriva procesului-verbal prevăzut la alin. (2) contravenientul poate face plângere.
  (4) Plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal nu suspendă executarea sancţiunii complementare.
  (5) La cererea petentului, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea plângerii poate dispune, prin încheiere, suspendarea executării sancţiunii contravenţionale complementare.
  Art. 48. – (1) În cazul în care o persoană, cu ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv ori în legătură cu acesta, a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, conform art. 31-45, pentru a preîntâmpina comiterea unor asemenea fapte în viitor, se poate lua faţă de aceasta măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită.
  (2) Măsura este luată de instanţă chiar şi în condiţiile în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.
  (3) Măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive poate fi luată în mod provizoriu de procuror, în cursul urmăririi penale, sau de instanţă, în cursul judecăţii.
  Art. 49. – (1) În cazul în care procurorul, după începerea urmăririi penale, consideră că este necesară aplicarea măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la competiţii sportive, va lua această măsură în mod provizoriu, prin ordonanţă.
  (2) În cursul urmăririi penale măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţii sportive poate fi dispusă provizoriu, pe o durată de cel mult 180 de zile.
  (3) Ordonanţa prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis învinuitului sau inculpatului să participe şi perioada în care îi este interzisă participarea.
  (4) Împotriva ordonanţei procurorului prin care se dispune luarea măsurii interzicerii accesului la competiţii sportive învinuitul sau inculpatul poate face plângere, în termen de 3 zile de la luarea măsurii, la instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă. Instanţa se pronunţă asupra plângerii printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac.
  (5) Instanţa dispune asupra menţinerii sau revocării măsurii de siguranţă, prin încheiere, cu citarea învinuitului ori inculpatului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa învinuitului sau a inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecăţii.
  (6) Când constată că măsura este ilegală sau nu este justificată, instanţa dispune revocarea ei.
  (7) Plângerea învinuitului sau a inculpatului împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a dispus luarea măsurii de siguranţă nu este suspensivă de executare.
  (8) Dosarul se restituie procurorului în termen de 24 ore de la soluţionarea plângerii.
  Art. 50. – (1) În cazul în care instanţa, în cursul judecăţii, consideră că este necesară aplicarea măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive, va lua această măsură în mod provizoriu.
  (2) Instanţa dispune asupra aplicării măsurii de siguranţă, prin încheiere, cu citarea inculpatului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecăţii.
  (3) Încheierea trebuie să precizeze genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis inculpatului să participe şi perioada în care îi este interzisă participarea.
  (4) Încheierea poate fi atacată odată cu fondul cauzei.
  Art. 51. – (1) Dacă în cursul urmăririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmărire penală în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. b) şi art. 10 alin. (1) lit. b1) din Codul de procedură penală sau încetarea urmăririi penale în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) şi i1) din Codul de procedură penală, dosarul se înaintează instanţei competente să judece cauza în primă instanţă, pentru a se pronunţa cu privire la aplicarea, menţinerea sau revocarea măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive.
  (2) Dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
  (3) Sentinţa instanţei poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă. Dosarul va fi înaintat instanţei de recurs în termen de două zile. Dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
  (4) După soluţionarea recursului, dosarul se restituie procurorului competent în termen de cel mult două zile de la soluţionare.
  Art. 52. – (1) Prin hotărârea care soluţionează fondul cauzei instanţa este obligată să se pronunţe şi asupra aplicării măsurii de siguranţă, precum şi asupra duratei acesteia, precizând, totodată, genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis făptuitorului să participe.
  (2) Hotărârea este supusă căilor de atac, potrivit dreptului comun.
  Art. 53. – (1) Împotriva măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive, luată în mod provizoriu, se poate face cerere de revocare, dacă au dispărut motivele care au dus la luarea acesteia. Cererea se introduce, după caz, la instanţa competentă să judece cauza în fond sau la instanţa învestită cu soluţionarea cauzei. Dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
  (2) Încheierea instanţei nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă cererea a fost respinsă, o nouă cerere se poate face după cel puţin două luni de la respingerea cererii anterioare.
  (3) Împotriva măsurii de siguranţă definitive a interzicerii accesului la competiţiile sportive se poate face cerere de revocare, dacă au dispărut motivele care au dus la luarea acesteia. Cererea se introduce, după caz, la instanţa competentă să judece cauza în fond. Dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
  (4) Hotărârea instanţei nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă cererea a fost respinsă, o nouă cerere se poate face după cel puţin două luni de la respingerea cererii anterioare.
  Art. 54. – Interzicerea accesului sau participării la unele competiţii ori jocuri sportive, indiferent dacă a fost dispusă sub forma unei măsuri de siguranţă sau sub forma unei sancţiuni contravenţionale complementare, se aplică atât competiţiilor şi jocurilor sportive desfăşurate în ţară, cât şi celor desfăşurate în străinătate.
  Art. 55. – (1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin punctul naţional de informare pentru manifestări sportive, constituie, în condiţiile legii, baza de date cu persoanele sancţionate pentru faptele săvârşite în legătură cu competiţiile şi jocurile sportive.
  (2) După declararea competiţiilor şi jocurilor sportive, unitatea de jandarmi competentă teritorial comunică organizatorilor competiţiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competiţia sau jocul sportiv.
  Art. 56. – În cazul jocurilor sportive cu caracter internaţional, desfăşurate în străinătate, cluburile, prin intermediul responsabililor de ordine şi siguranţă, înştiinţează unitatea de jandarmi competentă teritorial despre intenţia oricăror persoane, împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului, de a se deplasa în ţara unde are loc jocul sau competiţia sportivă în cauză.
  Art. 57. – În situaţia în care există indicii că persoane împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului intenţionează să participe la o competiţie sau joc sportiv în afara graniţelor ţării, punctul naţional de informare pentru manifestări sportive comunică datele de identificare ale acestora organismelor de aplicare a legii din ţara unde urmează să se desfăşoare jocul sportiv.
  Art. 58. – (1) În situaţia organizării unei competiţii sau a unui joc sportiv internaţional, punctul naţional de informare pentru manifestări sportive solicită organismelor de aplicare a legii din ţara de origine a spectatorilor străini comunicarea de date şi informaţii cu privire la spectatorii care prezintă risc sau faţă de care s-a dispus măsura interzicerii participării la competiţii ori jocuri sportive.
  (2) În situaţia în care un organizator român organizează o competiţie sau un joc sportiv internaţional şi primeşte, prin intermediul ofiţerului de informare, date despre intenţia unor spectatori străini de a participa la competiţia ori jocul sportiv în cauză, faţă de care organismele de aplicare a legii din ţara de origine au dispus măsura interzicerii accesului acestora la astfel de competiţii sau jocuri sportive, are dreptul, ca măsură administrativă, să nu le permită accesul.

  CAPITOLUL VII
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

  Art. 59. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, federaţiile şi ligile sportive de specialitate vor proceda la modificarea şi completarea în mod corespunzător a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Agenţia Naţională pentru Sport va emite ordine pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (3).
  Art. 60. – Dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. h) se aplică în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Art. 61. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 299/2006, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
  BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

  Bucureşti, 9 ianuarie 2008.
  Nr. 4.

  #84895
  sorin
  Member

  Buzoienii au încercat să încurce Sportul pentru o primă de 2500 de euro de “căciulă”
  de cvoinea | Luni, 7 Iun 2010, 14:27 |
  sportul

  Ieri, în Regie, Gloria Buzău a avut parte de o primă specială în cazul în care îi opreau pe “studenţi” din drumul spre promovare

  Răutatea şi dăruirea de care au dat dovadă jucătorii buzoieni se poate explica prin faptul că, în vestiar la sfîrşitul partidei, îi aştepta pe fiecare nu mai puţin de 2500 de euro de persoană în cazul în care Sportul nu reuşea victoria. Jucătorii lui Nicolae Anton au fost chiar la un pas să producă surpriza, dar reuşita lui Curelea din minutul 81, le-a scos banii din buzunar

  #84896
  dragos
  Member

  @sircos wrote:

  http://www.albumdefamilie.ro/albume/promovare-2010-2123/slideshow/

  fine poze, Sircos. :ymapplause: :ymapplause: :ymapplause: :ymapplause:

  #84897
  ashone
  Member

  razvanr ai pus in kil de lege acolo…baietii care si-au luat amenda o sa o conteste, fii sigur, acum e momentul ca oamenii care au lovele si avocati buni sa intre in actiune. eu nu am asa ceva, dar oricind pot depune marturie in favoarea lor la tribunal…problema nu sint cele 5 milioane amenda, problema e suspendarea pe 2 ani. hai sa ne autodenuntam cu totii si asa stam acasa 2 ani…ce mama dracu’ tot am incalcat o groaza de articole de acolo in timp…hai sa ne denuntam, asa vor fi decorati jamdarmii pentru eroismul lor in batalia cu huliganii de la sportul…ASSSB, tot avem ceva bani in cont hai sa miscam lucrurile, o facem pentru ai nostri. o zi buna. si pina sa fie ceva concret hai la Giurgiu cu suspendati cu tot! aia au gardurile sigure, am vazut io la tv.

  #84898
  07Ex
  Keymaster

  “La 1-1 am tremurat”

  Fostul fundaş al naţionalei a dezvăluit trăirile din meciul decisiv, cu Buzăul, dar şi problemele din vestiarul din Regie.

  În prima repriză cu Buzăul, Sportul a fost de nerecunoscut. Ce le-aţi spus jucătorilor la vestiare?
  Înainte de meci, fotbaliştii mei au fost foarte emoţionaţi şi nervoşi. Le-am spus că trebuie să-şi schimbe atitudinea pentru a câştiga şi pentru a ajunge în Liga I. La 1-1, m-am temut că nu vom reuşi să învingem, dar, până la urmă, valoarea a făcut diferenţa.

  Curelea şi Ferfelea au marcat în acest sezon 43 de goluri. Cum a fost posibil?
  Ei joacă de patru ani împreună şi au înţeles că în primul rând trebuie să evolueze pentru echipă şi abia apoi pentru ei, individual. Restul a venit de la sine.

  Se întăreşte Sportul cu Varga şi Bălan?
  Mie mi-ar plăcea foarte mult. În primul rând, sper să reuşim să-i ţinem pe Ferfelea şi Curelea, şi abia apoi vom vedea pe cine mai aducem.

  E adevărat că, în ultimele luni, fotbaliştii nu şi-au încasat primele şi salariile?
  În viaţa unei echipe există şi astfel de momente. Fotbaliştii au înţeles situaţia prin care trece Sportul şi s-au concentrat exclusiv pe realizarea promovării. Sunt sigur că acum vor veni şi banii.

  Mai rămâneţi la Sportul?
  Eu sper că da. Voi discuta cu domnul Şiman şi dacă ne vom înţelege o să rămân la Sportul.

  articol scris de Daniel Remeş

  Un alt clip video cu bucuria promovarii poate fi gasit aici.

  #84899
  razvanR
  Member

  Eu nu vad cum interdictia de a intra pe stadion poate fi aplicata (verificata).
  In afara de Ghencea nu stiu vreun stadion (in tara sau strainatate) unde se intra cu buletinul.

  #84900
  ashone
  Member

  @razvanR wrote:

  Eu nu vad cum interdictia de a intra pe stadion poate fi aplicata (verificata).
  In afara de Ghencea nu stiu vreun stadion (in tara sau strainatate) unde se intra cu buletinul.

  erji de la cluj cel cu “U” avea interdictie dar pe el il cunosteau toti si era simplu. mai stiam ca pe alte stadioane erau poze mari cu cei interzisi ca sa poata fi recunoscuti…dar cred ca asta din urma e zvon. o zi buna!

  #84901
  razvanR
  Member

  Hai sa fim seriosi! Masura s-ar putea aplica doar daca ai fi obligat sa mergi la Politie in timpul meciului echipei favorite.

  #84902

  masura e aplicata daca vrei sa cumperi bilete cu buletinul tau…apare pe calculator “interzis” sau ce o aparea…dar se pot lua 4 bilete pe un buletin deobicei…deci e cu dus si intors asta….dar pe de alta parte daca prin absurd te recunoaste cineva si tu esti interzis, e fapta penala…

  #84903
  Radu Dobrin
  Member

  sa nu cumva sa nu faca inteleptii ligii vreo lege prin care sa fie penalizat clubul pentru permiterea accesului “interzisilor”.

  #84904
  cameliu
  Member

  @Radu Dobrin wrote:

  sa nu cumva sa nu faca inteleptii ligii vreo lege prin care sa fie penalizat clubul pentru permiterea accesului “interzisilor”.

  Atunci interzisii sa mearga numai in deplasari … :) :) :)

  #84905
  07Ex
  Keymaster

  Subiectul a fost inchis si arhivat.

Viewing 12 posts - 61 through 72 (of 72 total)
 • The forum ‘Sezon 2009-2010 Season – Liga II’ is closed to new topics and replies.